Помощ

Отстъпки с фиксирана стойност

Отстъпка с фиксирана стойностПри тази отстъпка Вие може да зададете конкретна стойност на намалението (напр. 5лв, 10лв и т.н.), която в последствие ще бъде приспадната от цената на базисния продукт при финализиране на поръчка. Ще я откриете в раздел Маркетинг > Отстъпки и промоции на своята администрация.

Размер на отстъпката

Въвеждания размер в полето Колко? е сумата, която ще бъде извадена от цената на ВСЕКИ продукт от поръчката, за който е валидна промоцията.

Продукти в промоция

Полето Кои продукти? Ви дава възможност да определите кои артикули ще бъдат засегнати от промоцията. Ако желаете всички продукти да бъдат намалени, отбележете полето Всички продукти.

При отбелязване на Само определени продукти ще се визуализира допълнително поле. От него можете да изберете продуктите, за които ще бъде валидна текущата промоция:

- В случай че желаете промоцията да обхваща една или няколко категории, натиснете бутон Добави категория, въведете име и след това натиснете бутон Добави. Повторете действието за да добавите втора, трета и др. категории.

ВНИМАНИЕ! За да се прилага коректно отстъпката, в случай че я задавате за конкретни категории, в предоставеното за целта поле трябва да въведете най-ниското ниво на категоризация - например, ако желаете промоцията да се прилага за цялата категория Бижута, следва да изберете всички отделни подкатегории - Обици, Гривни и тн. 

- Ако желаете промоцията да обхваща една или няколко марки, натиснете бутон Добави марка, въведете име и след това натиснете бутон Добави. Повторете действието за да добавите втора, трета и др. марки.

- В случай че искате промоцията да обхваща един или няколко продукта, натиснете бутон Добави продукт, въведете име и след това натиснете бутон Добави. Повторете действието за да добавите втори, трети и др. продукти.

Име на промоцията

Накрая може да въведете име на промоцията, което ще се вижда само и единствено от Вас и ще ви помага за по-лесно ориентиране, в случай че имате няколко активни промоции едновременно.

Не забравяйте да натиснете бутона Запис, за да отразите направените промени.

Страниците, които ще намерите в раздел Маркетинг са:
Защо GombaShop™ е правилното решение?

GombaShop™ не е просто платформа, която Ви предоставя работещ и страхотно изглеждащ онлайн магазин, GombaShop™ е напълно нова концепция за правене на онлайн бизнес, минимализираща риска, свързан с големи първоначални инвестици и позволяваща на интернет предприемачите да се съсредоточат върху маркетинга на предлаганите от тях продукти.

Интернет магазините, създадени на нашата платформа, са подходящи както за търговци, така и за производители, или артисти, а гъвкавите абонаментни планове ги правят изключително достъпни и лесни за ползване.