Политика за поверителност


Информация относно Администратора на лични данни


Наименование: „Гомба“ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 202438316
Седалище и адрес на управление: гр. София 1407, бул. "Черни връх" № 84, офис 1
Адрес за кореспонденция: гр. София 1407, бул. „Черни връх“ № 84, офис 1
Телефон: 0700 1 66 22
E-mail: info@gombashop.com
Уебсайт: www.gombashop.com

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

Наименование: Адвокатско дружество „Владимиров Кискинов“
ЕИК/БУЛСТАТ: 176645870
Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Найден Геров“ № 6, ет. 4, офис 7
Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Найден Геров“ № 6, ет. 4, офис 7
Телефон: + 359 2 988 18 28
E-mail: lawyers@vladimirov-kiskinov.eu

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Уебсайт: www.cpdp.bg


Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни


Чл. 1. (1) „Гомба“ ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги на информационното общество, хостинг услуги, платформи за електронна търговия на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент и/или търговски партньор;
 • За изпълнение на договор или предприемане на стъпки за сключване на такъв с клиент и/или търговски партньор;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо „Гомба“ ООД;
 • За целите на легитимния интерес на „Гомба“ ООД.

(2) „Гомба“ ООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, „Гомба“ ООД действа в качеството си на обработващ лични данни.


Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни


Чл. 2. (1) „Гомба“ ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, във връзка с използването на платформа за електронна търговия GombaShop и за сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:

 • създаване на електронен магазин и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни;
 • индивидуализация на страна по договора;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • изпращане на информационни бюлетини, съобщения за услугата, препоръки за подобряване на използването на платформата, нови и ъпгрейднати абонаментни планове и др.
 • подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти, реклами, рекламни кампании и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;
 • предоставяне на техническа поддръжка чрез тикет система или кол център;
 • създаване на електронен магазин през платформата GombaShop.

(2) „Гомба“ ООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, „Гомба“ ООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.


Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява „Гомба“ ООД?


Чл. 3. (1) „Гомба“ ООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Предоставяне на техническа помощ на клиенти чрез кол център – целта на тази операция е предоставяне на услуга по договора с клиента. В отделни случаи целта на операцията може да бъде и защита на законните интереси на дружеството по изпълнение на сделката. Заключение от оценката на въздействието: Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, че те се събират въз основа на договор за услуги, длъжностното лице за защита на личните данни счита, че не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.
 • Сключване и изпълнение на търговска сделка - целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране. В отделни случаи целта на операцията може да бъде и защита на законните интереси на дружеството по изпълнение на сделката. Заключение от оценката на въздействието: Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, че част от тях се събират от публично достъпни източници, длъжностното лице за защита на личните данни счита, че не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.
 • Сключване и изпълнение на договор за електронен магазин – целта на тази операция е предоставяне на услуга по договора с клиента. В отделни случаи целта на операцията може да бъде и защита на законните интереси на дружеството по изпълнение на сделката;

(2) „Гомба“ ООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

  • Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефонен номер, имейл адрес, IP адрес)

   - Цел, за която се събират данните: 1) Идентифициране на физическо лице; 2) Осъществяване на връзка с клиента и изпращане на информация към него, включително имейли за потвърждение, пароли и друга информация; 3) За създаване на електронен магазин през платформата Гомба.
   - Основание за обработка на личните Ви данни – Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договора - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR.

  • Други данни, които „Гомба“ ООД обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, „Гомба“ ООД събира данни за използвания IP адрес.

   - Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
   - Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за извършването на подготвителни действия за сключване и изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договора - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира без да е възможно да се идентифицира конкретно физическо лице, т.е. данните се събират в анонимизиран вид, на основание спазване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;

 • Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.

  - Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги за използване на платформата за създаване на електронни магазини.
  - Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между „Гомба“ ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

(3) „Гомба“ ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от „Гомба“ ООД от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.


Срок на съхранение на личните Ви данни


Чл. 4. (1) След изтичането на първите 14 дни безплатен тестов период след създаването на електронен магазин, както и след деактивиране на платен абонамент, „Гомба“ ООД продължава да съхранява Вашите лични данни за срок от 6 месеца от изтичането на тестовия период, съответно датата на деактивиране на платения абонамент. След изтичането на този срок, „Гомба“ ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) „Гомба“ ООД съхранява Вашите лични данни, предоставени при направени поръчки през електронни магазини, осъществяващи дейността си чрез платформата Гомба, за срок от 5 години. „Гомба“ ООД събира и обработва тези лични данни в качеството си на обработващ лични данни.

(3) „Гомба“ ООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на „Гомба“ ООД или друго.

(4) „Гомба“ ООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.


Предаване на вашите лични данни за обработване


Чл. 5. (1) „Гомба“ ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) „Гомба“ ООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.


Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни


Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от „Гомба“ ООД за конкретна или за всички цели на обработване, като попълните формата за оттегляне на съгласие в Приложение № 1 или чрез искане в свободен текст, и ни го изпратите по имейл.

(2) След като получим Вашето искане, ще Ви изпратим на имейла, който сте посочили за получаване на бюлетини и рекламни съобщения, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като получател на бюлетини и субект на личните данни, за които е заявено оттегляне на съгласието.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

(4) Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което Администраторът е извършвал до този момент.

Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от „Гомба“ ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като изпратите искане в свободен текст по имейл.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) След като получим Вашето искане, ще Ви изпратим на имейла, който сте използвали за регистрация, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като субект на личните данни, до които е заявен достъп.

(4) „Гомба“ ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(5) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но „Гомба“ ООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до „Гомба“ ООД.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9. (1) Вие имате правото да поискате от „Гомба“ ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „Гомба“ ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо „Гомба“ ООД;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) „Гомба“ ООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да изпратите по имейл искане за изтриване на личните Ви данни, които „Гомба“ ООД обработва, като попълните формата в Приложение № 2 или чрез искане в свободен текст, след което „Гомба“ ООД ще изпрати на имейла, който сте използвали за регистрация, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като потребител на магазина и субект на личните данни, за които е отправено искане за изтриване.

(4) Гомба“ ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 10. (1) Вие имате право да изискате от „Гомба“ ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „Гомба“ ООД да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • „Гомба“ ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „Гомба“ ООД имат преимущество пред Вашите интереси.


(2) След като получим Вашето искане, ще Ви изпратим на имейла, който сте използвали за регистрация, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като потребител на магазина и субект на личните данни, за които е отправено искане за ограничаване на обработването.


Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на „Гомба“ ООД, директно през Вашия профил или с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от „Гомба“ ООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

(3) Вие можете да упражните правото на преносимост като ни изпратите по имейл попълнена формата съгласно Приложение № 3 или искане в свободен текст, след което Гомба“ ООД ще изпрати на имейла, който сте използвали за регистрация, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като потребител на магазина и субект на личните данни, за които е отправено искане за преносимост.

Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от „Гомба“ ООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. „Гомба“ ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.


Право на възражение


Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от „Гомба“ ООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.


Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни


Чл. 14. (1) Ако „Гомба“ ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) „Гомба“ ООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.


Лица, на които се предоставят личните ви данни


Чл. 15. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.


Други разпоредби


Чл. 16. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg

Чл. 17. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 18. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 19. (1) ККогато възлагате на „Гомба“ ООД да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, „Гомба“ ООД действа в качеството на обработващ личните данни.

(2) В случаите по ал. 1, „Гомба“ ООД действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. „Гомба“ ООД няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай „Гомба“ ООД няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на „Гомба“ ООД в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.Приложение № 1

Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработка

Вашето име*: ..........
Вашите данни за контакт (e-mail)*: ..........

До
Наименование: „Гомба“ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 202438316
Седалище и адрес на управление: гр. София 1407, бул. "Черни връх" № 84, офис 1
Адрес за кореспонденция: гр. София 1407, бул. „Черни връх“ № 84, офис 1
Телефон: 0700 1 66 22
E-mail: info@gombashop.com
Уебсайт: www.gombashop.com

Оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на следните лични данни, предоставени от мен:
 • Всички предоставени от мен лични данни.
 • Само на тези данни: .......... за следните цели: ..........
 • Следните цели: ..........
 • Всички цели.

Декларирам, че съм запознат с условията на дружеството за предоставяне на услугата след оттегляне на съгласието.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Уебсайт: www.cpdp.bgПриложение № 2

Искане „да бъда забравен“ - за изтриване на личните данни, свързани с мен

Вашето име*: ..........
Вашите данни за контакт (e-mail)*: ..........

До
Наименование: „Гомба“ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 202438316
Седалище и адрес на управление: гр. София 1407, бул. "Черни връх" № 84, офис 1
Адрес за кореспонденция: гр. София 1407, бул. „Черни връх“ № 84, офис 1
Телефон: 0700 1 66 22
E-mail: info@gombashop.com
Уебсайт: www.gombashop.com

Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите бази данни.

Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от администратора за целите на изпълнение на законовите му задължения.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Уебсайт: www.cpdp.bgПриложение № 3

Искане за преносимост на лични данни

Вашето име*: ..........
Вашите данни за контакт (e-mail)*: ..........

До
Наименование: „Гомба“ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 202438316
Седалище и адрес на управление: гр. София 1407, бул. "Черни връх" № 84, офис 1
Адрес за кореспонденция: гр. София 1407, бул. „Черни връх“ № 84, офис 1
Телефон: 0700 1 66 22
E-mail: info@gombashop.com
Уебсайт: www.gombashop.com

Моля всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени във формат XML на:
e-mail: ..........

Администратор – приемащ данните:
Наименование:..........
Идентификационен номер (ЕИК, БУЛСТАТ, рег. номер в КЗЛД):..........
E-mail: ..........
API интерфейс: ..........

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Уебсайт: www.cpdp.bgПриложение № 4

Искане за коригиране на данни

Вашето име*: ..........
Ваши данни за контакт (e-mail)*: ..........

До
Наименование: „Гомба“ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 202438316
Седалище и адрес на управление: гр. София 1407, бул. "Черни връх" № 84, офис 1
Адрес за кореспонденция: гр. София 1407, бул. „Черни връх“ № 84, офис 1
Телефон: 0700 1 66 22
E-mail: info@gombashop.com
Уебсайт: www.gombashop.com

Моля следните лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, да бъдат коригирани както следва:

Данни, които подлежат корекция:
..........

Моля да бъдат коригирани по следния начин:
...........

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Уебсайт: www.cpdp.bg