Помощ

Импорт на клиенти

Импортът на клиенти позволява да добавите едновременно голямо количество потребители в секция Клиенти на своя своя онлайн магазин. Функцията улеснява миграцията от магазин на друга платформа към такъв, базиран на GombaShop, без да губите вече генерираната потребителска база.

За да направите импорт на клиенти, е достатъчно да разполагате с експортен файл в подходящ формат, съдържащ необходимата информация. Системата поддържа импорта на всички стандартни за целта файлови формати - .csv, .xml, .xls.

ВАЖНО! Импортирането на клиенти не създава потребителски профили. Вие НЕ можете да импортирате пароли, тъй като системата използва специфичен начин за съхраняването и защитата им.

Универсален импорт от CSV файл

Този импорт Ви позволява да импортирате клиенти от почти всеки произволен файл или фийд в .csv формат. В хода на импорта може да настроите символа, използван за разделител, както и да укажете коя колона във файла отговаря на съответния тип данни за клиента. За да направите импорт, е необходимо да последвате следните стъпки:

1. Изберете файл от своя компютър или добавете линк към продуктовия фийд.

2. Задайте в коя колона какъв тип информация се съдържа, кликайки на падащото меню над всяка от тях. Ако не искате да импортирате данните от дадена колона, то просто оставете [игнорира се]. В случай че първият ред от файла съдържа имената на колоните, то селектирайте чекбокса Игнориране на първия ред от файла.

3. Изчакайте докато системата импортира Вашите клиенти.

Универсален импорт от Excel


Този импорт Ви позволява да импортирате клиенти от почти произволен файл или фийд в .xls формат. В хода на импорта може да укажете коя колона във файла отговаря на съответния тип данни за клиента. За да направите импорт е необходимо да последвате следните стъпки:

1. Изберете файл от своя компютър или добавете линк към продуктовия фийд. Селектирайте от падащото меню разделителя, използван за диференциране на данните във файла/фийда.

2. Задайте в коя колона какъв тип информация се съдържа, кликайки на падащото меню над всяка от тях. Ако не искате да импортирате данните от дадена колона, то просто оставете [игнорира се]. В случай че първият ред от файла съдържа имената на колоните, то селектирайте чекбокса Игнориране на първия ред от файла.

3. Изчакайте докато системата импортира Вашите клиенти.

Универсален импорт от XML файл


Този импорт Ви позволява да импортирате клиенти от почти всеки произволен файл или фийд в .xml формат. В хода на импорта може да укажете кой таг или атрибут във файла отговаря на съответния тип данни за клиента. За да направите импорт, е необходимо да последвате следните стъпки:

1. Изберете файл от своя компютър или добавете линк към продуктовия фийд.

2. Селектирайте основния елемент, идентифициращ отделния потребител (най-често неговото име). Потърсете го в началото на списъка с име подобно на 'customer', 'user', 'client' и т.н.

3. Посочете кой атрибут на какъв тип информация отговаря. Това можете да направите като кликнете на иконка "верига" срещу атрибута, а след това селектирате желания от падащото меню.

4. Изчакайте докато системата импортира Вашите клиенти.

Ако изпитвате затруднения или имате въпроси, моля, пишете ни на имейл info@gombashop.com или се свържете с нас на телефон 0700 166 22.

Страниците, които ще намерите в раздел Клиенти са:
Защо GombaShop™ е правилното решение?

GombaShop™ не е просто платформа, която Ви предоставя работещ и страхотно изглеждащ онлайн магазин, GombaShop™ е напълно нова концепция за правене на онлайн бизнес, минимализираща риска, свързан с големи първоначални инвестици и позволяваща на интернет предприемачите да се съсредоточат върху маркетинга на предлаганите от тях продукти.

Интернет магазините, създадени на нашата платформа, са подходящи както за търговци, така и за производители, или артисти, а гъвкавите абонаментни планове ги правят изключително достъпни и лесни за ползване.