Помощ

Синхронизация с Microinvest Склад Pro

Microinvest Склад Pro е гъвкава система за управление на стоките, наличностите и паричните потоци на Вашия бизнес. Програмата позволява да бъдат контролирани всички процеси, свързани с управление на производствената и търговската дейност.

Складовият софтуер е напълно интегриран с Вашия онлайн магазин и дава възможност за синхронизация на информацията в двете системи. Благодарение на интеграцията с Microinvest Склад Pro, Вие имате възможността да синхронизирате своя онлайн магазин със своето складово стопанство. 

За да използвате тази добавка във Вашия сайт, натиснете Научи повече, а след това Инсталирай допълнението.

Софтуерни изисквания за интеграция между Microinvest Склад Pro и GombaShop онлайн магазин

Необходимо е да разполагате с лиценз за следните приложения, както и онлайн магазин с активен платен абонамент.

1. Microinvest Склад Pro - Без значение версията на продукта и с избрана след консултация с експерт от Microinvest тип база данни (Access, MySql, MS SQL).

2. Microinvest Utility Center - Версия с наличен модул за интеграция с GombaShop или всички след v3.07.037.

3. GombaShop онлайн магазин – Активиран модул Microinvest Склад Pro от административен панел, секция Допълнения.

Настройка на софтуера

Microinvest Склад Pro не се нуждае от допълнителни настройки, за да сработи интеграцията. Повече информация относно работата и управлението на самия складов софтуер ще откриете тук.

Microinvest Utility Center е продуктът, който служи като връзка между двете системи – Microinvest Склад Pro и Вашия онлайн магазин. Необходимо е да го изтеглите и инсталирате на своя компютър. След инсталация, стартирайте програмата. Не забравяйте да включите своя USB ключ със софтуерен лиценз.

Първата стъпка е създаването на нов сървър. Всеки сървър всъщност е индивидуален обект – било то онлайн магазин или физически такъв. Например създаваме сървър „gomba”, който е нашият онлайн магазин, натискайки бутон +Нов.

Следва клик на бутон Редакция, което ще ни позволи да изберем Тип на сървъра от падащо меню срещу едноименното поле. Избираме WarehousePro Import Export GombaShop.


Microinvest Utility Center


Ход на синхронизация

За осъществяване на връзката между магазина и складовия софтуер са необходими така наречените API Индентификатор и Ключ, които са предоставени в настройките на допънението във Вашия онлайн магазин. Копирайте ги и ги поставете в означените за това полета в Utility Center.

При стартиране на модула в Microinvest Utility Center чрез бутона Старт могат да бъдат изпълнени следните задачи:

1. Импорт – Извършва импорт на операции в Microinvest Склад Pro от GombaShop. Има настройка за отложен старт след натискане на бутона Старт. Настройка по подразбиране е При стартиране на сървъра – задачата се изпълнява веднага след натискане на бутона Старт.

2. Експорт – Извършва експорт на стоки, партньори и количества на стоки от Microinvest Склад Pro към GombaShop. Настройките са като в точка едно.

3. Обект – Настройката е прикрепена към настройка Импорт. Служи за дефиниране на обект, в който ще записваме операциите - онлайн магазин, физически магазин и т.н.

4. Експорт партньори от Склад Про – Настройката е прикрепена към настройка Експорт. Дефинира дали искаме наличните партньори в Microinvest Склад Pro да се изпращат към GombaShop магазина.

5. Експорт стоки от Склад Про – Настройката е прикрепена към настройка Експорт. Дефинира дали искаме наличните стоки в Microinvest Склад Pro да се изпращат към GombaShop магазина.

6. Синхронизация на номенклатура с GombaShop - Настройката е прикрепена към настройка Импорт. Дефинира дали искаме стоките и партньорите от GombaShop да се синхронизират с тези в Microinvest Склад Pro.

Важно е да обърнем внимание на следното:

- При Експорт, в зависимост от настройките, се изпращат стоки, налични количества и партньори от складовия софтуер към онлайн магазина;

- При Импорт, в зависимост от настройките, се получават операции направени в онлайн магазина заедно с прилежащите стоки и партньори. В онлайн магазина могат да се дефинират стоки и партньори и да се правят операции с тях. При Импорт всичко ще се отрази в Microinvest Склад Pro. Поддържа се импорт на цялата функционалност на поръчките в GombaShop – отстъпки с ваучери, промо кодове и на продукти.

Повече информация относно Microinvest Склад Pro можете да получите на microinvest.net или като се свържете с екипа на тел. 0700 44 700 и office@microinvest.net

Страниците, които ще намерите в раздел Допълнения са:
Защо GombaShop™ е правилното решение?

GombaShop™ не е просто платформа, която Ви предоставя работещ и страхотно изглеждащ онлайн магазин, GombaShop™ е напълно нова концепция за правене на онлайн бизнес, минимализираща риска, свързан с големи първоначални инвестици и позволяваща на интернет предприемачите да се съсредоточат върху маркетинга на предлаганите от тях продукти.

Интернет магазините, създадени на нашата платформа, са подходящи както за търговци, така и за производители, или артисти, а гъвкавите абонаментни планове ги правят изключително достъпни и лесни за ползване.